TANGRAM

ART - EDUCACIÓ - ANÀLISI


Dirigeix: Rosa Lopez Calull

CALULL Artista Visual i Plàstica

 

ACTIVITATS

TALLERS D' ART

*TALLERS D'ART per a NENS i ADOLESCENTS

*Còmic / Textura-Van Gogh / Picasso / Llum-Sorolla / *Kandinsky / Iniciació / Composició / Fang / Pintura...

CURSOS DE FORMACIÓ
* Cursos i assessoraments per a mestres de Primària i Secundària
* Curs "Introducció a la psicoanàlisi. Freud i la interpretació del somnis".
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA
  • Invervenció clínica i tractament psicopedagògic de qualsevol tipus de dificultats en els aprenentatges.
  • Els ensenyem a pensar, escoltar, centrar l''atenció, ...
  • Tractem dificultats específiques del llenguatge i altres matèries.
  • Facilitem el "desig d'aprendre"
  • Atenció a pares i institució escolar.
TRACTAMENTS PSICOANALÍTICS
ARTICLES PUBLICATS
  • Anàlisi i tractament de fòbies, depressions, obsessió, estrés...
  • Anàlisi i tractament de dificultats de relació: agresivitat, parella, aïllament...
  • Anàlisi i tractament de processos específics: separacions, gelosia, pors nocturnes....
  • Anàlisi i tractament de situacions professionals: mestres, pedagogs, educadors socials...

EXPOSICIONS