TANGRAM ART - EDUCACIÓ - ANÂLISI

Un engranatge de tres peces: ART, EDUCACIÓ, ANALISI
 
Tangram és el nom d'un joc xines de tradició mil.lenaria, per entendre qui som, que fem i com ho fem, cal coneixer les modalitats del joc que situen el nostre significant.

El joc Tangram esta format per set peces geometriques d'estructura senzilla: quadrats, triangles,. (senzilles, perque són familiars i les primeres en aprendre, tot i que, com tots sabem, a vegades una peça basica gaudeix d'una gran complexitat). També els components de la problematica escolar podríem dir que són d'estructura senzilla i familiar, coneguts per tots els qui implica, tot i que alhora formen un entramat força complex.

Quan s'inicia el joc, les peces estant constituint un quadrat perfecte, és a dir tot esta delimitat i establert, com en el nucli familiar. El joc com a tal consisteix en anar movent i combinant les peces per formar diferents figures, se'n poden fer un munt, es pot seguir els models preestablerts o no, aquesta és la semblança amb la realitat escolar o l'aprenentatge, cal fer figures, cal combinar aquestes peces. El fracas i l'exit escolar se situara en la dificultat o facilitat d'aquesta combinació, en una relació entre les peces, sera l'espai que hi ha entre el que puc fer i el que faig, entre el que faig i les expectatives inicials que tenia. La nostra feina consisteix en coneixer la col.locació de les peces en un moment determinat (analisi), per poder facilitar el joc de les peces, el seu moviment, crear-ne de noves (art) i saber com construir figures seguint un model, complint amb una demanda de la realitat escolar (educació).

En acabar el joc, cal tornar a guardar les peces constituint un quadrat "perfecte" (una combinació preestablerta), cosa gens senzilla si no coneixes previament la posició i possibilitat de cada peça, aleshores es pot guardar el joc. És a dir s'esta preparat per coneixer les possibilitats de la realitat i poder transformar-la.

Que volem dir amb aixo? Doncs que el fracas o l'exit escolar esdevé en les possibilitats d'aquest joc, esdevé com a relació entre les diferents peces que constitueixen el camp educatiu on es moura l'alumne. Les peces són semblants per a tots els alumnes: ell mateix, la mare, el pare, el mestre, els companys, els germans, la classe, la societat., pero totes elles tenen estructures diverses i es combinen entre elles de formes molt diverses.