TANGRAM ART - EDUCACIÓ - ANÀLISI

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA

 
 

 

La cínica psicopedagógica aborda els diagnòstics i teràpies del transtorn d'aprenentatge.

Les possibilitats d'incidència són diverses, doncs es posa en joc la relació entre dos termes: "psico" i "pedagogia".

La clínica, com a saber empíric que s'extrau de la pràctica que la genera, pot variar segons el cas, segons la relació que estableix el subjecte amb el saber.


TRACTAMENTS I INTERVENCIONS AMB NENS, NENES, NOIS I NOIES:

 • Tractaments personalitzats, bé siguin individuals o en petit grup
 • Anàlisi i tractament del fenòmens que produeixen dificultats en un procés d'aprenentatge.
 • Tractament psicopedagògic i intervenció clínica en processos que dificulten el pensament
 • Tractament psicopedagògic i intervenció clínica en processos que dificulten la capacitat d'atenció, memòria i estudi
 • Tractament psicopedagògic i intervenció clínica en les dificultats de relació i conducta escolar.
 • Tractament psicopedagògic de dificultats específiques del llenguatge i altres matèries
 • Tractament psicopedagògic i intervenció clínica en el anomenat dèficit d'atenció per hiperactivitat
 • Tractament psicopedagògic i intervenció clínica en transtorns afectius i d'ansietat
 • Tractament psicopedagògic i intervenció clínica en les manifestacions fòbiques vers l'aprenentatge escolar
 • Tractament psicopedagògic i intervenció clínica en el anomenat fracàs escolar
 • Intervenció clínica en transtorns de l'alimentació i de la son
 • Intervenció clínica en la manca de desig per aprendre

AMB PARES I MARES:

 • Consultes i assessoraments vers la problemàtica escolar dels fills
 • Consultes i assessoraments vers l'educació dels fills
 • Anàlisi i tractament de la relació pares-fills.
 • Anàlisi de les pautes d'intervenció quotidianes que dificulten o faciliten l'aprenentatge escolar
 • Anàlisi de les pautes d'intervenció quotidiana que dificulten o faciliten la convivència familiar
 • Anàlisi i tractament de la constel·lació familiar

AMB MESTRES I PROFESSIONALS:

 • Consultes i assessoraments vers la problemàtica professional
 • Anàlisi i tractament de la relació mestre-alumnes
 • Anàlisi de les pautes d'intervenció quotidianes que dificulten o faciliten la dinàmica del grup-classe
 • Supervisions de tasques pedagògiques i situacions escolars

AMB INSTITUCIONS ESCOLARS:

 • Consultes i assessoraments vers la problemàtica institucional escolar actual
 • Anàlisi i tractament de la relació mestres-pares-alumnes
 • Anàlisi de les pautes d'intervenció que dificulten o faciliten el funcionament escolar
 • Supervisions d'institucions escolars
 • Xerrades, cursos i assessoraments

 

 

Per a més informació podeu demanar una entrevista gratuïta

trucant al 678076373 o per correu electrònic consultes@calull.net