TANGRAM ART - EDUCACIÓ - ANÀLISI

PSICOANÀLISI
 
 

 

La cínica psicoanalítica fondeja el posicionament singular i inconscient del subjecte en relació al saber i la veritat.

En el procés analític s'articulen qüestions relatives a l'amor, la pulsió i el desig.

La psicoanàlisi possibilita la transformació de la realitat.


TRACTAMENTS AMB NENS, NENES, NOIS I NOIES:

 • Tractaments individuals
 • Anàlisi i tractament de l'angoixa.
 • Anàlisi i tractament de transtorns afectius i d'ansietat
 • Anàlisi i tractament dels estats depressius o eufòrics
 • Anàlisi i tractament de les manifestacions fóbiques
 • Anàlisi i tractament de manifestacions obsessives
 • Anàlisi i tractament de processos que dificulten el pensament
 • Anàlisi i tractament de dificultats de relació: agressivitat, introspecció...
 • Anàlisi i tractament dels transtorns de l'alimentació i de la son
 • Anàlisi i tractament dels fenòmens desencdenats pel pas a l'adolescència: enfrontament amb l'autoritat, crisi d'identitat, consum de substàncies tòxiques...
 • Anàlisi i tractament de pors, tristeses, situacions difícils, separacions,…

TRACTAMENTS AMB ADULTS:

 • Tractaments individuals, de parella, familiars o de grup
 • Anàlisi i tractament de l'angoixa.
 • Anàlisi i tractament de transtorns afectius i d'ansietat
 • Anàlisi i tractament dels estats depressius o eufòrics
 • Anàlisi i tractament de les manifestacions fóbiques
 • Anàlisi i tractament de manifestacions obsessives
 • Anàlisi i tractament de dificultats de relació: agressivitat, introspecció...
 • Anàlisi i tractament dels transtorns de l'alimentació.
 • Anàlisi i tractament de l'insomni
 • Anàlisi i tractament de la impotència sexual, falta d'orgasme...
 • Anàlisi i tractament dels fenòmens desencdenats per una situació de dol: mort, separació, pèrdua de l'amor, crisi d'identitat...
 • Anàlisi i tractament de pors, tristeses, situacions difícils…
 • Anàlisi i tractament de la relació de parella
 • Anàlisi i tractament de la relació familiar
 • Anàlisi i tractament psicoanalític com a manera de saber i millorar la pròpia vida.
 • Anàlisi i tractament de les manifestacion pròpies de l'exercici de la docència: estrés, impotència, cansament...

 

 

Podeu demanar una primera entrevista gratuïta

T. 678076373 o bé per correu electrònic: consultes@calull.net