TANGRAM Prevenciķ i tractament del Fracās Escolar

 

 


"El fracàs escolar"Entrevista realitzada per Toni Selabert a Rosa López Calull, gerent de Tangram.


T.C. - Molta atenció, perque el tema que tractarem ara és molt interessant, per aquests alumnes que tenen problemes, tu tens problemes quan estudies?, o els "papás" que ja no saben que fer amb el seu fill, amb la seva filla, "és que ja no sé què fer", "és que no vol estudiar", "és que no li agrada", "és que té problemes", doncs aquest comentari que farem ara, aquesta petita entrevista, més que entrevista, sempre dic que és una xerradeta entre amics, doncs val la pena que la tinguin en compte, que la tinguin…, agafin ara i estiguin atents al que parlarem a la ràdio, perque obtirem línies telefòniques de seguida per a que parlin amb la senyora Rosa López, ella és la gerent de Tangram. Rosa López és mestra de primària i a més a més psicoanalista, el seu centre està ubicat, doncs a un lloc molt maco, vaig passar una estona molt agradable, m'agrada molt Sant Andreu de Llavaneres i a on està vosté ubicada m'encanta, una zona tranquil·la, a més a més, que és molt bonic el seu despatx, és preciós, em va encantar, és tranquil, bonic, molt maco de veritat, felicitats!

R.L. - Moltes gràcies.

T.C. - Jo sempre he pensat, quan vaig sortir d'allà, "és el centre, el despatx que sempre m'hagués agradat tenir a mi"
Ara sí, obrirem línies telefòniques, els telèfons de la ràdio 93 759 3747 o el 93 759 38 38, obrim línies telefòniques.
(Música)

T.C. - Què és Tangram?

R.L. - Tangram és un centre que intenta atendre tot el que seria el fracàs escolar, llavors potser la pregunta seria, què és el fracàs escolar? Si miressim el que és l'enciclopèdia Larousse, sortiria com a endarreriment en els aprenentatges escolars en tots els camps, el que vol dir, que això és interessant, perque no és només aquell nen que suspèn, que suspèn una matèria, sinó, aquell nen que pot tenir també dificultats de relació, no?, perque el fracàs escolar s'hauria d'entendre com una relació.

T.C. - I jo pregunto, hi ha solució? De veritat que hi ha solució?

R.L. - Aviam, hi haurien diferents solucions o diferents vies, evidentment solució n'hi ha, unes no estan a les nostres mans, seria tot el sistema educatiu, no respon a la realitat de avui en dia i per tant això no està en les nostres mans, almenys no des d'aquí, des de la ràdio, ni des de els oients; però si hi ha solucions en els casos particulars, és a dir, en aquell nen que mostra un endarreriment escolar i que a més a més pateix, això es el pitjor, pateix perque no li agrada anar a l'escola, pateix perque ell vol ensortir-se'n i no se'n ensurt, o bé en aquells pares que també pateixen, perque es considera que el fracàs escolar només el tenen els alumnes i no és veritat, és de mestres, i és de pares, perque els mestres també pateixen, també hi ha les famoses depresions i que venen entre d'altres coses perque no se'n ensurten de la seva feina i perque els seus alumnes estan fracassant, amb lo qual, senten que fracassen ellsi això, encara que tots, ens espolsem les culpes, doncs la veritat és que el problema és una mica de relació entre tots i solucionant aquesta relacions, entre pares i fills, entre alumnes i mestres, entre mestres i pares, doncs evidentment que hi ha solucions,sí.

T.C. - És una miqueta de tots.

R.L. - Sí, és una qüestió una mica de tots…

T.C. - Hem de posar el nostre granet de sorra tots…

R.L. - Sí, exacte, el que caldria analitzar és perque a uns alumnes els hi passa i a altres no

T.C. - Perque són més ganduls?, però perque són més ganduls per estudiar que un altre?

R.L. - Perque potser el problema seria aquest, per què són més ganduls, no seria la paraula…

T.C. - O són més intel·ligents, més intel·ligents que…?

R.L. - No, seria perque els hi falta el desig…

T.C. - Sí.

R.L. - Seria perque els falta el desig d'aprendre, i el desig d'apendre, vol dir el desig de créixer, no?, es a dir, perquè no es volen fer grans?, perquè no volen posar l'esforç necessari per ser grans?, però clar, aquests "grans" hauriem d'entendre que per a ellls els "grans" són els pares, són els mestres, aleshores caldria veure quina figura estem donant nosaltres de "grans", es a dir a ells els val la pena ser grans com nosaltres? posar aquest esforç, o no?. Perque avui en dia ens trobem que en general no queda delimitat quin és la figura del nen i quina la figura de l'adult, vull dir que els adults desitgem ser nens, o la juventut eterna… i llavors aquest és un dels conflictes, avui en dia què vol dir realment ser nen?. Aquesta seria una pregunta que moltes vegades el mateix nen no es pot respondre perque els pares o els mestres no se la poden respondre, desitgem encara ésser en aquella infància feliç i idíl·lica, no?, sense problemes, sense responsabilitats, sense adonar-nos del que està passant, i el nen fa el mateix, no té cap desig d'arribar a ser com el papa o com la mama, o com el mestre, aquí és el problema real, o sigui, ell està dient alguna cosa, quan ell no vol aprendre, està dient alguna cosa…, cal escolatar bé que és el que està dient.

T.C. - A partir de quina edat comenceu a tractar aquests nens, que tenen aquest problema de fracàs escolar.?

R.L. - Nosaltres els comencem a tractar des del principi, no posem una limitació…, el que la limitació ve justament pels pares o per les famílies, no?, que durant un temps, encara que van venient que hi ha problemes, no els porten, perque pensen que ja creixerà, que ja se solucionarà sol, que farà un tomb, i clar, els porten sovint més tard del que toca, no?, llavors és més difícil…

T.C. - Els qui escolten la ràdio, acceptin aquest consell que els arriba directament d'una professional com és la senyora Rosa López, gerent de Tangram.
Endavant, tenim trucada telefònica, no sé si volen parlar amb vosté, Rosa López
Endavant, bona tarda. Amb qui parlem?

M. - Amb Maria

T.C. - Endavant Maria, estàs escoltant la senyora Rosa López?

M. - És per fer-li una pregunta, a casa hi ha una estudiant… escolti?

R.L. - Sí, si, digui.

M. - Hi ha una estudiant que el tema d'anglès…, el demés ho aprova tot, però l'anglès no hi ha manera de fer-li…té algun problema això?

R.L. - No, aviam, en principi el fet que tinguin una matèria, una única matèria que no els hi va bé, això no es podria considerar fracàs escolar, vol dir que l'escola els hi funciona. Ara, evidentment, sempre que hi ha alguna cosa, sigui la que sigui, petita, no està funcionant, per algun motiu és, això està claríssim, no? Llavors caldria veure com ella ha començat aquests estudis d'anglès, si sempre li ha passat, quin professor, o en quin ambient està movent-se, què significa per a ella aquesta classe d'anglès, com per que no la pugui aprendre? n0?

M. - Ella, cada any ho porta tot molt bé, matemàtiques, tot, inclús s'ha tret el graduat escolar, ai, el títol d'auxiliar d'imfermeria ja el té, i tot això, però això no li entra de cap manera…

R.L. - Però si no li entra, ella ha demostrat que la seva capacitat d'estudi és normal, perque sinó no hagués arribat a uns altres estudis, com hi ha arribat, per tant, en principi no tindria perque tenir dificultats en aprendre una nova llengua. Aleshores, caldria veure i analitzar, què significa que ella aprén aquesta llengua?

M. - Ja…

R.L. - Es a dir, quin exit obtindria si ella realment aquests estudia els portés bé? Seria una mica mirar per aquí, perque a lo millor, de forma inconscient no vol aquest èxit que hi ha darrera del anglès, i el que està fent és buscar en el anglès coses que tindria que posar en altres llocs, per entendre'ns, que seria com un síntoma, no seria ben bé que ella tingués dificultat amb l'anglès…

T.C. - I pot ser, pot ser això, pot ser que una persona no tingui interès per aquesta assignatura, i per lo demés si, i per una no, quan està treient bones notes amb tot, té el seu títol d'auxiliar d'imfermeria i amb l'anglès, per quin motiu diu "aquesta no"…?

R.L. - No, perque caldria veure què li passaria a ella si realment l'anglès li anés bé, supusem el cas que treient-se el títol d'anglès se'n podés anar a EUA a estudiar o a ser una imfermera d'èxit a EUA, en principi a ella se suposa que això li fa il·lusió, però si no aconsegueix l'anglès, no ho tindrà, possiblement el problema va per aquí, no per l'estudi de l'anglès, sino per les conseqüències que suposaria triomfar en aquest estudi…

T.C. - Clar…

R.L. - Hi ha alguna cosa darrera d'això.
T.C. - Arriba informació de dos quarts i quatre minuts de dues de la tarda, Vilassar Ràdio, i tornem de seguida amb la senyora Rosa López Calull, responsable, gerent, de Tangram, tractament del fracàs escolar, l'adressa Carrer Pau Casals núm 3, escala D, 2n 4ª de Sant Andreu de Llavaneres, Rosa López, mestre de primària i psicoanalista, de seguida tornem amb la Rosa.
( Informatiu)

T.C. - Avui, dissabte, dia 18 de maig amb Rosa López, Rosa , cada vegada que estem parlant de Tangram, el tractament del fracàs escolar…, obrim línies telefòniques per si volen parlar amb ella, els telèfons de la Ràdio 937593747 o el 937593838… Es veritat Rosa que cada vegada en sentim parlar més del fracàs escolar, i creu vosté que realment està augmentant l'índex de fracàs escolar? Està ugmentant més?

R.L. - Sí, si que està augmentant més, per una banda ja surt en totes les estadístiques oficials…

T.C. - Sí, tenim trucada telefònica per antena, per comentar el telèfon del centre, estan demanant, sí que estan demanant per línia interna els oients que estan trucant per demanar, i és veritat no s'ha dit el telèfon, ara ho direm, el telèfon prenguin nota, senyors i senyores que estiguin interessats en el tema que estem tractant avui, aquest migdia, el telèfon de Tangram és el següent 678 076 373, preguntin per la senyora Rosa, la gerent i responsable de parlar amb vostès i buscar solucions a aquest problema, doncs han de trucar al telèfon 678 076 373. Tenim trucada telefònica volen parlar amb la senyora Rosa López, doncs després tornaré a fer-li la pregunta.

R.L. - Molt bé, no passa res

T.C. - Prioritat absoluta les trucades

R.L. - I tant!

T.C. - Doncs molt bé Rosa. Endavant, bona tarda,

J.G. - Bona tarda

T.C. - Amb qui parlem?

J.G. - Josep Maria Guitart, endavant

T.C. - Josep Maria està escolatant la senyora…

J.G. - És que era per participar, perque jo amb la meva edat, i vull dir que no tinc fills, vull dir no, no puc preguntar res de tot això.

T.C. - Molt bé, només que estàs…

J.G. - Ja sé que actualment hi ha molt de fracàs escolar, però és per, perque la gent, vull dir, no hi posa gaire interés.

T.C. - Molt bé, només que estàs escoltant el programa, que estàs pendent.

J.G. - Sí,si, perque feia molts de dies que no us he sentia, perque fins ara estàveu amb fallos tècnics…

T.C. - Més que problemes tècnics, per millorar tota la infraestructura informàtica de la Ràdio…

J.G. - Perque arribava un moment que només senties música enllaunada…

T.C. - Sí, perque no podíem fer res més, els locutors estàvem ja que mossegavem les ungle, perque nosaltres ens guanyem la vida parlant

J.G. - Home hi tant!

T.C. - I no podíem parlar, el que no vol dir, que no estiguessim treballant

J.G. - Home, i tant que no!

T.C. - Perque a dins de la ràdio...