TANGRAM Prevenciķ i tractament del Fracās Escolar

 

Educació o Formació


De manera molt probable si parléssim de "Formació" en lloc de "Educació" reduiríem el percentatge de Fracàs Escolar.


Educar sempre està i ha estat, en funció d'algun aspecte ideològic, "Educar per a", i aquest per a, en el moment actual, trontolla, sembla el buit, doncs no se sap si eduquem per aprovar batxillerat, si eduquem per a estar parat, per a ser un bon consumidor, o per a què.


Formar-se, significa adquirir forma, més aviat té a veure amb l'art, donar forma, endinsar-se en la forma; evidentment també podríem considerar que conté elements ideològics, però en el seu fi, no en el fet de prendre forma; seria com la plastilina, adquireixo una forma, després en prenc una altra, em formo i em deformo, però la substància, la matèria persisteix, la qualitat de la matèria es manté, si bé pot adoptar les formes més diverses.


En això hauria de consistir la funció de la Institució Escolar, en ser el coneixedor de la matèria i de les seves possibilitats; en canvi gasta i desgasta les seves energies en subministrar continguts aliens a la matèria infantil.


Si volem iniciar algun camí cap a l'èxit escolar, hauríem de prendre la infància, els alumnes, com a matèria. És en aquest punt on intervé l'art, no com a recurs divertit en els aprenentatges, sinó en la seva concepció de trans-formació. Considerem un bon artista aquell qui domina la matèria, aquell qui coneix les seves possibilitats i les treballa, les fa sorgir per als altres, aleshores admirem l'artista i la seva obra.

El mestre, el professor, hauria de ser un artista, hauria de ser aquell qui coneix la matèria infantil per a formar-la, per a convertir-la en adult. Tots coneixem l'absurd d'alguns aprenentatges i en canvi insistim en ells fins portar l'alumne al desconcert i a l'avorriment. Tots sabem que cada infant té unes possibilitats diferents, en canvi insistim en què tots formin la mateixa figura i serveixin per al mateix.


És en aquest punt d'uni-formitat on comença a jugar el fracàs escolar.

Rosa López Calull
Directora de Tangram

PUBLICAT EL MES DE FEBRER DE 2003 EN LA REVISTA "RODALÍES"